Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam
Một thoáng Việt Nam
Tiếng Việt English
Lịch sử

Lịch sử hình thành

Ngày đăng: 03/01/2020
Công trình làng nghề “Một thoáng Việt Nam” được xây dựng từ năm 1992 tại Củ Chi, từ một vùng bưng biền nhiễm phèn chua nặng và đầy hố bom...
backtop