Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam
Một thoáng Việt Nam
Tiếng Việt English
Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Ngày đăng: 03/01/2020
Một thoáng Việt Nam luôn xác định thái độ làm việc của mình: Mỗi thành viên của Một thoáng Việt Nam phải sống, làm việc một cách có văn hoá...

Các dự án đã thực hiện

Ngày đăng: 31/12/2019

Lịch sử hình thành

Ngày đăng: 03/01/2020
Công trình làng nghề “Một thoáng Việt Nam” được xây dựng từ năm 1992 tại Củ Chi, từ một vùng bưng biền nhiễm phèn chua nặng và đầy hố bom...

LỜI THƯA

Ngày đăng: 12/08/2020
backtop